Historie, beretninger og fortællinger (7 sider)


Fynhistorie.dk

Her finder du megen faktuel viden om Fyn i fortiden

Lagt online d. 26-12-2020 19:37:03 | Hits: 46

Herning Historie

HerningHistorie er et lokalhistorisk leksikon for hele Herning Kommune med historier og billeder samlet af De lokalhistoriske Arkiver i Herning Kommmune.

Lagt online d. 12-01-2020 21:33:22 | Hits: 160

Historiensverden.dk

Med knapt 21550 A4-sider er His­to­ri­ens Verden den første komp­let­te danske ver­dens­his­to­ri­e på nettet.

Lagt online d. 07-03-2021 20:14:21 | Hits: 20

Landsbyhistorier.dk

Landsbyhistorier.dk er et privat initiativ, og ejet af Tonny Nordal. Jeg vil gerne opfordre folk med en baggrund i landsbyer, eller i landsbysamfund, til at forstå alle deres historier eller enkeltvise erindringer. En historie som kan belyse en tidsperiode, en kultur, livet i det nære samfund, typisk en given landsby, man har været en del af.

Lagt online d. 15-10-2019 15:14:07 | Hits: 139

Mennesketsoprindelse.dk

Menneskets udviklingshistorie eller odyssé er et gigantisk epos, der spænder over 7 millioner år – fra de tidligste abemennesker over de første af vore forfædre tilhørende Homo-slægten, som vi kan spejle os og i et vist omfang genkende os selv i til oprindelsen af det moderne menneske, Homo sapiens for blot 200.000 år siden.

Lagt online d. 09-02-2021 13:00:34 | Hits: 28

Skagenside.dk

Om Skagen i gamle dage.

Lagt online d. 21-04-2020 10:38:14 | Hits: 128

Skolehistorier.dk

Skolehistorier.dk er et privat initiativ, drevet og ejet af Tonny Nordal. Når man indsender en historie, vil redaktionen sørge for, at den bliver publiceret på hjemmesiden. Det vil blive tilsikret, at historien passer ind. Siden drives i sammenhæng med en række andre hjemmesider, eksempelvis Landsbyhistorier.dk, heraf er historier fra disse hjemmesider, i nogle tilfælde, blevet brugt som grundlag for Skolehistorier.dk.

Lagt online d. 15-10-2019 15:18:01 | Hits: 165

Bliv klogere

Historie henviser enten til det, der skete i fortiden, eller forskningen i og formidlingen af denne fortid, dvs. historieskrivning. Der skelnes ofte mellem historisk tid og forhistorisk tid. Historisk tid er den tid, hvor vi har skriftlige kilder fra, og forhistorisk tid er fra tiden før skriftsproget. Forhistorisk tid udforskes derfor af arkæologer i stedet for historikere. Historiefaget, der i vid udstrækning er en del af det humanistiske vidensområde, men som også indeholder vigtige samfundsvidenskabelige elementer, drejer sig således ofte at udforske af begivenheder, udviklingsforløb, motivationer og årsagssammenhænge i fortiden.

Ikon betydning: